ERA+ Projesi

"Entrepreneurship  for Rural Areas and Social Integration- Network for Guidance and Education (ERA+)" projesi ,yedi Avrupa ülkesinden on ortağın yürüttüğü bir ERASMUS KA2 Stratejik Ortaklıklar ,Mesleki Öğrenim ve Eğitim projesidir.

Hedefler: Potansiyel  girişimciler için  sanal öğrenme ortamı yaratmak, ortak ülkelerde okul, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler ve  sosyal ve kültürel girişimcilerin katılacağı sektörler arası ağ oluşturmak, yerel ortaklar  ile birlikte  atölye çalışmaları, konferanslar vb düzenlemek, ağ oluşturmak, eğitim fuarları aracılığıyla projenin üreteceği OER(Açık Öğretim Kaynakları)yaygınlaştırmak,yüksek okul ve yaşam boyu öğrenme sağlayıcılarını,öğretim programlarına  projenin  üreteceği OER’leri almalarını teşvik etmek.

Örgün, mesleki eğitim ve yaygın eğitim metotlarını birleştirip, yeni bir eğitim programı oluşturarak yeni öğrenme fırsatları sunmak.Genç girişimcilerin kullanacağı e-öğrenme platformu için rehber oluşturmak, bir uluslarası sanal e-öğrenme platformu kurmak.

Proje çıktıları, liseler, gençlik örgütleri ve yetişkin eğitimi sağlayıcıları için yararlı olacak ve proje ortakları tarafından eğitim fuarlarında , çeşitli etkinliklerde , sergilerde yazılı tanıtım materyalleri  yoluyla yaygınlaştırılacaktır. 

Ayrıca, proje çıktıları,ortak kuruluşlar tarafından, diğer hedef gruplara, ülke ve kuruluşlara Internet yoluyla  transfer edilecektir. Proje ,ayrıca,dezavantajlı kişiler  için de  erişilebilir öğrenme fırsatları sunacaktır.


Proje Çıktılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Gösterim: 580

PROJELER