V. Stratejik Kamu Yönetimi SempozyumuYerel partnerimiz Gençlik ve Proje Derneği (GEPED) , Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde 9-10-11 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu'nda (V. Public Management Symposium) Derneğimizin Erasmus+ KA1 Yetişkin Eğitimi Hareketliliği kapsamında 2015 yılında gerçekleştirdiği

''Skills Training for NGO Trainers ''adlı projemiz hakkında bir akademik bildiri sundu. GEPED'den Kübra Akyıldız ve Gökhan Ak'ın sunumu ''Türkiye’de STK’ların Kapasite Geliştirmesinde AB Projelerinin Etkisi; KOGED’in STK Personeli İçin Beceri Geliştirme Projesi Örneklemi'' başlığı altında paylaşıldı. Bu akademik bildiri uluslararası nitelikte yayın yapan ''Strategic Public Management Journal ''da yer alacaktır.

Daha fazla bilgi için:

http://spms.sempozyum.marmara.edu.tr/notice/v-strategic-public-management-sempozyumu/

Gösterim: 13448

PROJELER