HAKKIMIZDAKOGED, 2009 yılında Körfez ilçesinde kurulmuştur. Başlıca iki amacı vardır:

- Sivil toplumun dikkatini kültürel ve sosyal konulara çekerek farkındalıklarını arttırmak, bireylerin bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit ederek, eğitim çalışmaları yapmak.

- Eğitim, kültür, sağlık, turizm, çevre, gençlik, teknoloji, demokrasi, aktif vatandaşlık ve insan hakları,kadın hakları, çocuk hakları konularında ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği,BM,vb) projeler hazırlayarak sivil toplumun katılımını sağlamak, toplumun her kesiminden gönüllülerle çalışmalar yapmak.

KOGED ‘nin öncelikli faaliyetleri şöyle sıralanmıştır:

-Toplumun tüm kesimlerinden bireylerin (engelliler, dezavantajlı bireyler, vb) sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek, sonuçlarını yaygınlaştırmak,

-Ücretsiz İngilizce ve bilgisayar kursları düzenlemek,

-Kültür gezileri düzenlemek,

-Kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, aile içi şiddet, engellilik, gönüllülük, kariyer seçimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik vb gibi güncel konularda kişisel/toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak

-Sosyal yardımlaşma faaliyetlerine önayak olmak,

-Türk kültürünü uluslararası projeler vasıtasıyla tanıtmak ve yaymak,

-Başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek,

-Çevre konusunda toplumun duyarlılığını arttıracak her türlü faaliyette, yerel yönetimlere yardımcı olmak.

Gösterim: 1136

PROJELER