SUMIGRE

"Göçmenlerle çalışan Eğitimcilerin Mesleki Gelişimlerini Destekleme" iki ylı sürecek bir Erasmus+KA2 Yenilik Geliştirme projesidir. Proje, göçmenlerle birebir çalışan eğitimcilerin mesleki becerilerini artırmayı ve sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurumlarının arasında bu konudaki işbirliğininin  çoğaltılmasını amaçlamaktadır. 6 program ülkesinden yedi ortağın katılımıyla gerçekleşecek olan projenin önemli çıktıları Göç Raporu ve online verilecek eğitime yönelik geliştirilecek Eğitim Programı’dır.Projenin koordinatörlüğünü KOGED yapmaktadır.                                               

 

ERA+

"Entrepreneurship  for Rural Areas and Social Integration- Network for Guidance and Education" 7 ortaklı Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar, Mesleki Öğrenim ve Eğitim projesidir. Hedef: Potansiyel  girişimciler için sanal öğrenme ortamı yaratmak, ortak ülkelerde okul, STK'lar, KOBİ'ler ve  sosyal ve kültürel girişimcilerin katılacağı sektörler arası ağ oluşturmak, yerel ortaklar ile atölye çalışmaları, konferanslar düzenlemek, ağ oluşturmak, eğitim fuarları ile projenin üreteceği OER(Açık Öğretim Kaynağı) yaygınlaştırmak, yüksek okul ve yaşam boyu öğrenme sağlayıcılarını, öğretim programlarına projenin üreteceği OER’leri almalarını teşvik etmek.                                                                  

Cafe Europe

KOGED koordinatörlüğünü Hollanda Stichting Incubator (INQ) kurumunun yaptığı "Cafe Europe" projesine ortak oldu. Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklık Projesi KA205- gençlik alanında çalışan kurumların yenilikçi uygulamaları geliştirmesi, transfer etmesi ve uygulaması amaçlı destekleniyor. Proje, yerel ve göçmen gençlerin verimli bir sosyal hayata ve iş dünyasına yetiştirilmeleri için sağlam zemin oluşturmayı amaçlıyor. Gençlerin kendileri için geniş ağlar oluşturarak iş piyasasına girmelerini sağlamak, göçle gelen birçok sosyal problemi çözmeye yardımcı olmak başlıca hedeflerdir. Projeye ortak olan ülkeler,Türkiye,Yunanistan ve Çek Cumhuriyetidir.

KOGED’in yeni Erasmus+ projesi Cafe Europe başladı!

Erasmus+ Gençlik programında 30 ay sürecek stratejik ortaklık projemiz Cafe Europe başladı! Hedef kitlesi göçmen ve yerli gençler olan projemizin amaçları arasında : sosyal kapsayıcılığı sağlamak, sığınmacı/ göçmenlerin bir ağ oluşturmalarına ve iş piyasasına  girmelerine yardımcı olmak,  göçle gelen birçok sosyal problemin çözülmesine katkı sağlayarak  güçlü ve verimli bir toplumsal ve ticari büyüme alanı oluşturmak.  

Bu projeyle, partner ülkelerde  sosyal ve ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen yerli ve göçmen gençler için bir buluşma noktası oluşturmak amaçlanmaktadır. Yine partner ülkelerde kurulacak Cafe Europe’lar vasıtasıyla, genç göçmenler /mülteciler ve yerli gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunması , bu arada göçmen gençlerin  ev sahibi ülkenin kültürünü öğrenmeleri,  ağlarını genişletmeleri ve çalışma deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir.


Hollanda'lı ortağımız INQ Leeuwarden tarafından koordine edilen projede Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den yedi ortak işbirliği yapacaklar. Projenin çıktıları:

1. Cafe Europe nasıl kurulur ? (Cafe Europe kurmak isteyen herkes için el kitabı)

2. Cafe Europe’da  çalışan yeni başlayanlar nasıl desteklenir ? (Cafe’yi koordine eden genç çalışanlar ve gönüllüler için el kitabı ve yeni başlayanlara / gençlere rehber  kitap)

3. Cafe Europe deneyimimden en iyi şekilde nasıl yararlanılır ? (Göçmen gençler ve yerli gençler için eğitim kursu)

4. Online platform (Bu platformda göçmen gençler ve yerli gençlere yönelik  online eğitim kursu, aynı zamanda gençlik çalışanları ve gönüllüleri için el kitabı ve bir Cafe Europe'un nasıl kurulup işletileceği ile ilgili el kitabına erişilebilecek)

Daha fazla haber ve gelişmeler için bizimle kalın!

 

Duyurular

   

            

              

    

          

         

           

     


Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com