KOGED'in Erasmus+ KA1 Projesi Çalışmaları Başladı

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı 

Grundvig programı kapsamında eğitim alan yetişkin öğrenciler ,Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilirler. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından ulusal ajansa yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Erasmus+ Programı altında Yetişkin Eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. 

•Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan)

•Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular ulusal ajansa yapılmaktadır)

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2 altında yer alan)

•Stratejik Ortaklıklar

KOGED'E KA1 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONELİ ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

 Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği‘’Skills Training for NGO Trainers’’ ‘’STK Eğitimcilerine Beceri Geliştirme Eğitimi’’ adlı proje ile 2015  çağrı döneminde başvuru yapmış ve  Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajanstan  hibe almaya hak kazanmıştır.Proje kuralları gereği yönetim kurulunun kararlaştıracağı beş dernek üyesi İngiltere’de ki bir kurumda 5 iş günü eğitim alacaktır.Proje de yurtdışı hareketliliğine  seçilecek kişilerin seçiminde ulusal ajansın kriterlerine uyulacaktır.

Bu kriterlere göre görevli olarak yurtdışı hareketliliğine katılacak üyelerin yetişkin eğitiminde sorumlu ve yetişkin eğitimi verebilecek ,İngiltere ‘de ki İngilizce Eğitimi anlayacak düzeyde yabancı dil seviyesine sahip olması gerekmektedir.Yabancı dil konusunda kazanacakları yetkinlik ve deneyimle kendilerini geliştirecek olan katılımcılar Derneğin gelişiminde rol oynayacaklardır. Yeni öğrenecekleri öğretim metotlarıyla derneğin düzenlediği yetişkin eğitimlerinde daha yararlı olacaklardır.Mayıs ayında düzenlenecek yurtdışı hareketliliğinden önce katılımcıların proje yıllık planında belirtilen seminerlere katılması beklenmektedir.

Proje süresi 1 yıldır .31 Aralık 2015 tarihinde başlayıp 2016 aralığında tamamlanacaktır.

Duyurular

   

            

              

    

          

         

           

     


Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com