SUMIGRE 3. Ulus Ötesi Toplantısı

       

Proje Ortağımız (BDF), 12-13 Temmuz 2018'de Leeuwarden şehrinde projenin 3.uluslararası toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantının temel amacı;Projenin geliştirilmesine genel bakış, şimdiye kadar uygulanan faaliyetler, sonuçlar web sitesinden indirilebilen tamamlanmış ara rapor, bir sonraki faaliyetler ve görevler için programın gözden geçirilmesiydi.

 Proje ortağı ülkelerin Türkçe ’ye çevrilen iyi uygulamalarına da web sitesinden erişilebilir.

 BDF,Sumigre projesinin Kocaeli ve Prag ‘da yapılan toplantılarının da  değerlendirme sonuçlarını paylaştı, katılımcılar aynı zamanda, 1. proje yılı sonunda  yapılacak tematik bir çalışmayı ve gelecek te yapılacak yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi paylaştılar.

Toplantının asıl teması ikinci fikri çıktıların nasıl düzenleneceği konusu idi:

 Projenin ana hedef grubu olan göçmenlerle ilgili eğitimciler için eğitim müfredatı hazırlamaktır. Müfredatın kapsayacağı eğitim modülleri, nasıl düzenlenecekleri ve içerikleri konusunda kararlar alındı. Her ortağın hazırlayacağı eğitim modülleri belirlendi.

Entegrasyon programlarından sorumlu olan iki konuk göçmen eğitimci, Hollanda'daki göçmenlerin durumu ve ülkedeki Hollandalı olmayan göçmenler için Hollanda dili eğitimi hakkında genel bilgiler verdi. Ayrıca, kendi deneyimlerimizi yansıtmamıza neden olan işlerinde uğraşmaları gereken ortak zorluklardan da bahsettiler.

Duyurular

      

           

    

          

         

           

     


Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com