Göçmenlerle Çalışan Eğitimcilere Mesleki Gelişim Eğitimi Projesi

KOGED, Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği, Kartepe Halk Egitim Merkezi ve  KARMEK - Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurs Merkezi  ile 2016 çağrı döneminde KA1 –Yetişkin hareketliliği "The training   of Adult Education Trainers  concerned with the Refugees"( Göçmenlerle Çalışan Eğitimcilere Mesleki Gelişim Eğitimi) projesi ile ulusal ajansdan hibe almaya hak kazanmıştır. Proje başvurusu bir konsorsiyum tarafından yapılmaktadır. 

*Konsorsiyumu oluşturan ortaklardan biri Kartepe Halk Eğitim Merkezidir. 2008 de açılan merkez kursiyer sayısı itibarıyla Kocaeli 'de 3. sıradadır. Kurumun amacı; ilgi, istek ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gereken bilgi ve becerilerle donatılmış, her ortamda bilim ve teknolojiyi izleyebilen bireyleri topluma kazandıran, yeni hedeflerin belirlenmesinde çağdaş, önder ve paylaşımcı bir merkez olmaktır. Doğrudan mültecilerin temel eğitiminde  önemli bir ortaktır. 

 

*Konsorsiyumun bir diğer ortağı KARMEK -( Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurs Merkezi) dir. 156 farklı branşta ve 22 meslek dalında kurs açabilmektedir. Yetişkinlerin her türlü eğitiminde çok tecrübeli bir kadrosu vardır ve mültecilerin sosyal entegrasyonunda beceri ve meslek kursları açma yönünden gerekli bir ortaktır.

* Diğer ortak KOGED (Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği ) AB projelerinde gerek yazma gerekse yürütme konusunda son derece deneyimli ve Kocaeli ilinde birçok kuruma  gönüllü danışmanlık yapmış  iyi tanınan bir STK dır. Yurt dışında iş başı gözlem yapılacak Fransız ve İtalyan Ortak , KOGED tarafından önerilmiştir. Kocaeli'de diğer dernekler ve mültecilerle organik bağı vardır. BM ve Sabancı Vakfı projelerinde üniversite ile birlikte dezavantajlı kadınlarla çalışmıştır. Bu konuda tecrübelidir.  

Türkiye son 20 yıl içerisinde küresel göç anlamında önemli bir aktör haline gelmiştir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Ağustos 2015 verilerine göre1.905.000 sığınmacı Türkiye'ye göç etmiştir. Göçmen bürosuna göre Kocaeli'deki sığınmacı sayısı 15.000 civarındadır. 53 aile de Kartepe ilçesinde yaşamaktadır ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizdeki sığınmacı ve mültecilere sadece ekonomik ve siyasi açıdan bakılması olgusu, yanlış değerlendirilmelerine yol açmaktadır. Hayatları ve özgürlükleri büyük bir tehdit altında olmadıkça insanların kendi ülkelerini terk etmeyeceklerini düşünerek bu olgunun  insan hakları temelli ve insani açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir.

Projenin başlıca amaçları:

*Sığınmacı ve mültecilere mesleki eğitim verecek eğiticilerin doğru sosyolojik ve psikolojik yaklaşım sergilemelerini sağlamak

*Sığınmacı ve mültecileri kendilerine tanınan haklar konusunda  bilgilendirecek  eğiticileri eğitmek

*Uygun taleplere göre açılacak kurslar ve programlar için yetişkin eğiticileri hazırlamak

*Çarpan etkisi ile kamuoyunda mülteci ve sığınmacılarla ilgili  olumlu algı değişikliği oluşturmak

*Kamu ve STK ların mülteci sorununa yaklaşımlarında paralellik oluşturmak ve işbirliği yaratmak

*Bu konuda çalışan STK ların bilgi  ve koordinasyon eksikliğini gidermek

*Sığınmacıların uyumu için yaygın eğitim programlarında görev alacak  yetişkin eğiticilerin ,Türkiyede uzun süre kalacakları düşünülen göçmenler için daha planlı çalışmalar yapmalarını, yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği  sağlamak

*Mültecilerin topluma entegrasyonu ile ilgili eğitim alarak AB üyesi ülkelerin deneyimlerini paylaşmak ve birlikte uyumlu yaşama amacıyla nasıl davranmamız gerektiğini, hangi adımları atmamız gerektiğini öğrenmek

*STKların ortÜlkemizdeki ak aklı ile sivil toplumun bu alanda ki rolünü ve işbirliğini geliştirmek

*Mülteci krizlerinde uygulanacak yöntemler konusunda eğitim almış kadrosu bulunmayan diğer STK larıda işin içine katarak eğitim vermek

*AB Türkiye İlerleme Raporu 2015 de yer aldığı gibi sığınmacı krizinin çözümünde hazırlanacak olan ''Türkiye-AB Ortak Eylem Planına hazırlıklı AB ülkelerindeki eğitimler vesilesi ile, bir AB ülkesi ile ortak çalışmaları yürütmek ve onların deneyimlerini  paylaşmak gibi olgularla AB vatandaşlığı konseptine hazırlıklı olmak

*AB ülkelerinde yeni ortaklarla çalışarak bir network ağı oluşturmak ve yeni projeler için adımlar atmak

*Bu proje devamında gelecek yıl mülteciler için  müfredat ve tutum geliştirme yönünde çalışmalar yapılacak bir Strategic Partnership (KA2)projesi gerçekleştirmektir.

 

   

            

              

    

          

         

           

     


Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com