SUMIGRE E-öğrenme kursuna davetlisiniz!

ERASMUS +  programı  KA2 Stratejik Ortaklık çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz    ''Göçmenlerle Çalışan  Eğitimcilerin Mesleki Gelişimini Destekleme(SUMIGRE)'' projemizde ortaklarımızla birlikte  bir E-Öğrenme Platformu geliştirdik! Bulgaristan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve Macaristan'dan ortaklarımızla geliştirdiğimiz e-kurs  materyalleri  aynı zamanda tüm ortak dillere de çevrildi. Türkçe kurs programına  erişmek için aşağıdaki adrese  kayıt olun ve kursa başlayın:   https://sumigrelearningmoodle.com/moodle/

Proje hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://sumigre.eu

SUMIGRE Projesi Final Toplantısı

    

SUMIGRE projemizin uluslararası final toplantısı , ortağımız IOM Budapest'in ev sahipliğinde  20-21 Haziran 2019'da Budapeşte'de gerçekleşti.

 Toplantının ana gündem maddelerinden biri , E-öğrenme platformu ve kursiyerlerin şimdiye kadar yaptıkları geribildirimleriydi. Ortağımız BDF, şimdiye kadar düzenlenen çoğaltıcı etkinlikler,  e-öğrenme platform ve  içeriği ile ilgili katılımcılardan gelen geribildirimleri diğer ortaklarla paylaştı. 

E-kursumuz şu anda www.sumigrelearningmoodle.com adresinde tüm ortak dillerde  - Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Çekce, Macarca, Hollandaca- yayında.  

Ayrıca nihai rapor dönemi yaklaşırken , KOGED, koordinator kurum olarak, projenin bütçesi ve genel kurallar hakkında ortaklarımızla bilgi paylaşımında bulundu. 

Yapmamız gereken diğer  görevler, nihai rapor hazırlamak ve SUMIGRE'nin entellektüel çıktılarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel / bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırma faaliyetlerine devam etmek olarak belirlendi.

Daha fazla bilgi ve e-Öğrenme platformuna erişim için projemizin websitesini ziyaret edin:

www.sumigre.eu

2 günlük toplantı, ortakların bu 2 yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında duydukları genel memnuniyetlerini ifade etmesiyle sona erdi. Başvuruda önerilen tüm proje faaliyetleri, çalışma planı doğrultusunda gerçekleştirildi . 

 

SUMIGRE Projesinin Başlangıç Toplantısını Yaptık

  

Derneğimizin  ‘’Supporting Professional Development of Migrant –Related Educators ‘’projesinin başlangıç toplantısı 18-19 Ocak tarihlerinde Otel Asya’da gerçekleştirdik. Koordinatörlüğünü KOGED Başkan yardımcısı ve proje yazarı Ayşe Öztürk ‘ün yaptığı projenin bu ilk toplantısında genel olarak projenin ana amacı, planlanan faaliyetler, çıktılar gibi temel konular üzerinde duruldu. Ayrıca misafirlerimiz, İzmit Tarih Koridoru gezisiyle şehrimizin tarihi yerlerini görme fırsatı buldular. Daha sonra İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü bir proje olan’’ Al Shami Kitchen’’ı ziyaret ederek bizzat Suriyeli göçmen kadınların hazırladığı yöresel yiyecekleri tadarak  Suriyeli Mutfağı hakkında bilgi aldılar.

Bir sonraki proje toplantısının Nisan ayında Çek Cumhuriyeti’nde yapılmasına kararlaştırıldı.

Projeyle ilgili gelişmeleri ve haberlerimizi projenin web sitesinde ve Facebook sayfasında izleyebilirsiniz.

İnternet adresi: www.sumigre.eu  ve   Facebook sayfası: https://www.facebook.com/Sumigre.

SUMIGRE Projesi PRAG Toplantısı

      

Koordinatörlüğünü KOGED in yaptığı SUMİGRE projesinin 2. Toplantısı Prag ‘da yapıldı.Schola Emprica ‘nın ev sahipliğini yaptığı toplantıda genel olarak projenin 1. Çıktısı ‘’Göçmen Raporu ‘’üzerinde  duruldu. Proje ortaklarının kendi ülkelerinde ki göçmenlerin durumu ile ilgili hazırladıkları rapor haziran ayından itibaren projenin web sitesinden indirilebilir. Her ortak kendi ülkelerinden iki iyi uygulama örneğini sundular. İyi uygulama örnekler sunulurken;

1-Göçmenlerle çalışan eğitimcilere sağlanan eğitim imkanları

2- Göçmenlerle ilgili çalışmalarda yerel yönetimler, kamu, STK işbirliği üzerinde duruldu.

Prag toplantısında ayrıca, göçmenler ile ilgili çalışmalar yapan iki kurum ziyaret edilerek ne gibi çalışmalar yaptıkları, göçmenlere ne gibi hizmetler sağladıkları ile ilgili yerinde gözlem yapıldı.

Prag toplantısında farklı ülkeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılırken, projenin yürütülmesi ile ilgili konular hakkında kararlar alındı.

KOGED, SUMIGRE Projesinin 4. Ulusötesi Toplantısı İçin Londra'ya Gitti

     

Sumigre 4. Proje toplantısı MRC tarafından düzenlenerek  6-7  Kasım tarihlerinde Londra ‘da yapıldı.Toplantının büyük bölümü E- Eğitim platformunun müfredatının geliştirilmesine ayrıldı.E- Eğitim platformu göçmenler ,sığınmacılar ve mültecilerle çalışan eğitimcileri hedefliyor.

E- Eğitim platformu ;Göçmenlerin insan hakları, kültürlerarası farkındalığın gelişimi, kültürlerarası yeterlilikler ve iletişim, eğitimde kültürel girişimcilik, eğitimde ayrımcılık ve ikinci dil öğretimi gibi temel konularda modüller içermektedi Toplantının ilk gününde, MRC kurumunun mültecilerle ilgili çalışan avukatı  toplantıya katıldı. Deneyimlerini  ve göçmenlere eğitim veren eğitimcilerin beklentileri hakkında bilgisini  paylaştı.

Ortaklarımız BDA ve BDF'nin ayrıntılı raporları sayesinde SUMİGRE'nin ara değerlendirme ve yaygınlaştırma sonuçlarını öğrenme fırsatımız oldu. Değerlendirme raporunda, ortakların iletişim ve internet ağlarının çok iyi olduğunun  özellikle vurgulandığını belirtmekten memnuniyet duyduk! Yaygınlaştırma Raporuna göre, proje bugüne kadar çeşitli araç ve kanallarla 10000'den fazla kişiye duyuruldu! Bu şaşırtıcı rakam, elimizdeki yaygınlaştırma  araçlarını çok verimli bir şekilde kullandığımızı gösteriyor!

Proje ortaklarının bir sonraki görevi, ulusal hedef grupları tarafından daha yaygın kullanılmasını sağlamak için müfredatı ortak dillere çevirmek olacaktır.

Bir dahaki ulus ötesi toplantı tarihi 5-6 Mart Sofya – Bulgaristan olarak belirlendi.

Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com