ERA+ Projesi’nin 5. Toplantısı için Polonya’daydık

 

        

ERA+ projemizin son toplantısını , 4-5 Temmuz 2017’de Rzesow,Polonya’da gerçekleştirdik. Dernek Başkanımız Gülhan Bütün, proje yöneticisi Ayşe Öztürk , üyelerimiz Saime Kırşavoğlu ve Fatih Başarış’ın katıldığı toplantının konularından biri projenin sürdürülebilirliği idi. Katılımcılar kendi ülkelerinde bunu nasıl sağlayabilecekleri  konusunda  bilgi paylaştılar.

Ayrıca , iki yıllık proje sürecine genel bir bakış ve değerlendirme de toplantının ana başlıklarından biriydi. Tüm ortak kuruluşlar, sürecin proje teklifinde belirtilen amaç ve hedeflere uygun olarak başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını , hedef gruplarından da  yapılan faaliyetler ile ilgili çok olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade ettiler.

Biz de KOGED olarak,bu projede çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Son toplantıda da konuşulduğu gibi, projenin yarattığı sinerjinin yeni projelerle  de sürdürülmesini  diliyoruz.

 

ERA+ Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı

   

Era+ projesi  Kocaeli ekibi katılımcıları Girişimcilik konulu  E-learning  eğitim çalışmasını tamamladı.Yapılan çalışma toplantınsında, özellikle sosyal girişimcilik kavramı  anlatılarak proje ortağı ülkelerdeki sosyal girişimciliğin ne düzeyde olduğu karşılaştırmalı olarak  incelendi. Dünyada sosyal girişimciliğe öncülük eden kişilerin ve kurumların çalışmalarının toplumların sorunlarına çözüm bulmada oldukça başarılı oldukları sonucuna varıldı. Böylece aslında sosyal girşimciliğin toplumda daha fazla teşvik edilmesi ve yasal düzenlemelerde de özel mevzuat düzenlenmesi gerektiği  anlaşıldı. Ayrıca diğer ortaklarla oluşturulan gruplar içinde paylaşılacak olan iş planı çalışması da yapıldı.

KOGED ERA+ Projesinin Yaygınlaştırma Toplantısını Gerçekleştirdi

                       

Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği(KOGED) ,ERA+  projesinin  Yaygınlaştırma Toplantısı’nı 13 Mayıs 2017 tarihinde Otel Asya’da gerçekleştirdi. Çeşitli sektörlerden  paydaşların katıldığı toplantı ,KOGED Başkanı Gülhan Bütün’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Gülhan Bütün, toplantının başlıca  amacını, AB Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen ERA+ projesinin amaçları,faaliyetleri ve çıktılarını katılımcılarla paylaşmak,böylece projenin yaygınlaştırılmasını sağlamak olarak özetledi. Projenin genel amaçları ve planlanan faaliyetler arasında ; ortak ülkelerde genç girişimcileri teşvik etmek, kendi işlerini kurabilmeleri için öneri ve tavsiyeler içeren  bir rehber kitap hazırlamak, sanal platform ve laboratuar oluşturarak genç girişimcilere sertifikalı  girişimcilik eğitimi sunmak, ortak ülkelerde okul, STK, KOBİ'ler, sosyal ve kültürel girişimcilerin katılacağı sektörler arası ağ oluşturmak, yerel ortaklar  ile birlikte  atölye çalışmaları, konferanslar düzenlemek,  çeşitli etkinliklerle  projenin çıktılarını yaygınlaştırmak gibi çalışmalar var. 

Okullar, gençlik örgütleri ve yetişkin eğitimi sağlayıcıları için yararlı olacak proje çıktılarının  ortak kurumlar  tarafından eğitim fuarlarında , çeşitli etkinliklerde , sergilerde çeşitli materyaller yoluyla yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Toplantı sonunda Dernek Başkanı Bütün,proje yöneticisi Ayşe Öztürk’e, eğitmenler Saime Kırşavoğlu ve Fatih Başarış’a, katılımcılara ,özellikle de  projede yer alarak, girişimcilik eğitimi alan tüm öğrencilere teşekkür ederek , uluslararası  başarı sertifikalarını dağıttı.

Projeyle ilgili daha fazla bilgi için:www.koged.org.tr

Proje website adres ; http://eraplus.wixsite.com/erasmus

 

ERA+ Projesi 3.Toplantısına katıldık

        

Erasmus+  KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında halen sürdürdüğümüz ERA+  projesinin üçüncü toplantısı için Estonya’daydık.26-27 Eylül 2016’da  Tallinn’de gerçekleştirilen toplantıda derneğimizi Başkan Gülhan Bütün ve proje koordinatörü Ayşe Öztürk temsil etti.Tüm ortak kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konular  arasında birinci yılda  yapılan etkinlikler,projenin ilk çıktısı olan ‘’Step by Step Guide for Young Entrepreneurs(Genç Girişimciler için Adım Adım Girişimcilik Rehberi)’’  ve ikinci yılın yol haritası vardı.Tamamlanan  rehberin  proje websitesinde de yayınlanacağını duyuralım.

Projenin ikinci yılında oluşturulacak e-öğrenme platformunda ,girişimci adayı gençlerimize  önce  online dersler vereceğiz, sonrasında  da  e-laboratuar  kurularak, ortak ülkelerden katılan 100 gencin  girişim fikirlerini ve aşamalarını paylaşmaları sağlanacak.Bu etkinlikte,katılımcı gençler on ayrı grupta,uluslararası ekipler halinde çalışacaklar.

Daha fazla bilgi için websitemizdeki proje sayfasına bakabilir ya da ERA+ projesinin logosuna tıklayarak  projenin websitesine gidebilirsiniz.

 

ERA+ Projesi

 "Entrepreneurship  for Rural Areas and Social Integration- Network for Guidance and Education (ERA+)" projesi ,yedi Avrupa ülkesinden on ortağın yürüttüğü bir ERASMUS KA2 Stratejik Ortaklıklar ,Mesleki Öğrenim ve Eğitim projesidir.

Hedefler: Potansiyel  girişimciler için  sanal öğrenme ortamı yaratmak, ortak ülkelerde okul, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler ve  sosyal ve kültürel girişimcilerin katılacağı sektörler arası ağ oluşturmak, yerel ortaklar  ile birlikte  atölye çalışmaları, konferanslar vb düzenlemek, ağ oluşturmak, eğitim fuarları aracılığıyla projenin üreteceği OER(Açık Öğretim Kaynakları)yaygınlaştırmak,yüksek okul ve yaşam boyu öğrenme sağlayıcılarını,öğretim programlarına  projenin  üreteceği OER’leri almalarını teşvik etmek.

Örgün, mesleki eğitim ve yaygın eğitim metotlarını birleştirip, yeni bir eğitim programı oluşturarak yeni öğrenme fırsatları sunmak.Genç girişimcilerin kullanacağı e-öğrenme platformu için rehber oluşturmak, bir uluslarası sanal e-öğrenme platformu kurmak.

Proje çıktıları, liseler, gençlik örgütleri ve yetişkin eğitimi sağlayıcıları için yararlı olacak ve proje ortakları tarafından eğitim fuarlarında , çeşitli etkinliklerde , sergilerde yazılı tanıtım materyalleri  yoluyla yaygınlaştırılacaktır. 

Ayrıca, proje çıktıları,ortak kuruluşlar tarafından, diğer hedef gruplara, ülke ve kuruluşlara Internet yoluyla  transfer edilecektir. Proje ,ayrıca,dezavantajlı kişiler  için de  erişilebilir öğrenme fırsatları sunacaktır.

Projenin süresi iki yıldır.

Duyurular

      

           

    

          

         

           

     


Copyright (c) KOGED 2014. Tüm hakları saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Designed by mixwebtemplates.com